Mer kultur åt folket

Kulturforum Aspö jobbar för ett aktivt kulturliv på vår vackra skärgårdsö.

Genom åren har vi lockat hit teatergrupper för vuxna och barn, visat filmer med lokal anknytning, arrangerat musikkonserter, dansat, hållit workshops i skapande och mycket mer.

2018 har vi förutom Kulturrundan den 24-26 augusti, ambitionen att erbjuda en barnteater och en konsert på kastellet under sommaren.

Planen för hösten är att arrangera en serie med författarsamtal.

uppdateringar följer kontinuerligt

   BARNTEATER – MADAM ROT med Staffan Björklund

             10 Juli, 14.00 Folkets hus