Håkan Flink

Född i Stockholm 1952.
Grundskolan för konstnärlig utbildning 1970.
Konstfack 1971 – 73, 74 -1976.
Bildlärare och utövande konstnär i Västmanland och i Blekinge 1976 – 2019.

Mitt uttryck är bildspråk med hjälp av material, färg, form och symboler. Förutom rent estetiska värden i konsten, så känner jag meningsfullhet i att göra bilder som har något väsentligt att säga…