Information om Kulturrundan 2018

Nu är det dags igen för årets Kulturupplvelse på Aspö.
2017 testade vi ett nytt koncept, som blev mycket uppskattat men efter att vi har utvärderat tillsammans med utställare och publik, tog styrelsen ändå beslutet att gå tillbaka till det traditionsenliga datumet, sista helgen i augusti. ( 24-26 aug ) med start fredag ca 12.00
(detta ger oss utökad möjlighet att locka till oss media, och besökare som har helgen fullbokad med annat)

Anmälan till 2018 Kulturrunda:

-Om du vill vara med i årets Kulturrunda så måste Du ha anmält ditt intresse att delta senast sö, 13 maj
-Intresset att delta har ökat de senaste åren och vi kan ej garantera ett deltagande.
“Bedömningen” sker enligt dessa kriterier:

Anknytning till Aspö
Tillgång till lokal
Bidrag till mångfald för att skapa ett kulturellt helhetsintryck.

-Den 20 maj kommer du att meddelas om deltagande i mån av plats och därefter betala du in medlemsavgift (100.-) & utställningsavgift (500:-), totalt 600.- till PG eller swish (faktura skickas ut efter beslut om deltagande)

-Anmälan sker via denna länk, som även ligger tillgänglig på vår hemsida och på sociala medier.
har du inte varit med tidigare ber vi dig att skicka bilder på 3-4 verk till malinlarsenart@gmail.com

-Vi behöver tid för planeringen av Kulturrundan, bland annat för att utforma annonser, göra kartor, boka lokaler etc.
Lotterna och vinst förteckningen ska tryckas i mitten av juni. Det är därför extra viktigt att anmälan sker inom den tid som vi angett, dvs senast den 13 maj. (anmälan efter detta datum godtas ej)

Lotteriet

Ställer man ut i Kulturrundan skänker man även ett verk till lotteriet. Deltagare behöver även sälja 20 lotter vardera och försäljningen startar i juli.
Kompletterande information skickas ut till deltagare i samband med bekräftelse den 20 maj, då vi även bjuder in till ett informationsmöte för samtliga deltagare.

Vi ser fram emot ett nytt kulturår tillsammans med er;
mvh
Styrelsen,
Kulturforum Aspö

Aspö Kulturforum
Vi är en ideell förening som bildades 2006. Syftet med föreningen är att främja kulturella aktiviteter på Aspö och tillvarata kulturarbetarnas intresse. Föreningen arbetar med ett vitt kulturbegrepp där skapande och mänsklig utveckling står i centrum.
Vi har sedan starten arrangerat den årligen återkommande Kulturrunda, teaterföreställningar mm.